The Jean Pigozzi Collection Of Contemporary Japanese Art

Shiori Hirata

Shiori Hiratab. 1980, Fukuoka, JapanExhibitions and Awards:

2011

Shiori Hirata, Kinosho Kikau + Gallery 156, Tokyo

Young Art Taipei, Kinosho Kikau, Taipei2010


BEPPU ASIA Biennale 2010


3th Biennale USHIKU


9th Toriennale MAKURAZAKI2009


18th ei-ten


1th Shigeru Aoki Memorial Award WEST-JAPAN


Shell Art Award 2009


BEPPU Art Award 2009
2008


17th Shigeru Aoki Memorial Award
Biennale 

KUMAMOTO Ⅵ
2001


8th BEPPU Contemporary Art Award


2th Masuo Ikeda Memorial Awardv 2003


BEPPU ASIA Art Award 2003
2000


24th KYUSYU Young Art Award
Awards:

2009 Shell Art Prize

17th Shigeru Aoki Memorial Award